Arctic Capacity

AC

Om Arctic Capacity

Arctic Capacity varetager alle typer af logistikopgaver i Arktis og Grønland. Vi kan være hovedansvarlige for alle faser af logistikløsningen uanset opgavens omfang, karakter og kompleksitet.

 

Vi flytter både udstyr, materialer og mennesker præcis derhen, hvor vores kunder ønsker det. Vi benytter forskellige flytyper, helikopterservice, forskellige typer af skibe samt specialkøretøjer til fragt over is.

Vi har stor erfaring med at etablere forskellige typer af lejre og baser. Vi etablerer også baser, der kan anvendes hele året rundt.

 

Arctic Capacity kan sørge for de nødvendige myndighedstilladelser. Vi kan også stille relevant bemanding til rådighed inden for sundhed og sikkerhed samt en række andre fagområder.

Vi er lydhøre, fleksible og kundeorienterede i vores opgaveløsninger. Derfor bestræber vi os altid på at levere den optimale logistikløsning til vores kunder.

Arctic Capacity har omfattende erfaring med at gennemføre ekspeditioner for internationale forskningsinstitutioner. Disse ekspeditioner foregår ofte i de mest øde og utilgængelig egne af Arktis.

Researchekspeditioner kræver ofte, at der skal transporteres følsomt og bekosteligt udstyr. Vi har omfattende erfaring med transport og forsikring af netop den type måleudstyr.

 

Arctic Capacity sørger for de nødvendige myndighedstilladelser. Vi kan også stille relevant bemanding til rådighed inden for sundhed og sikkerhed samt en række andre fagområder.

Vi er lydhøre, fleksible og kundeorienterede i vores opgaveløsninger. Derfor bestræber vi os altid på at levere den optimale logistikløsning for vores kunder.

 

Vi tilstræber altid at skabe størst mulig synergi imellem projekter, som gennemføres i den samme region. På den måde kan vi øge udnyttelsesgraden af fly, helikoptere og mandskab og dermed øge projektets rentabilitet for alle parter.

Vi har udviklet og opført forskellige typer camps for både mineindustrien og forskningsinstitutioner. Vi tilbyder forskellige niveauer af komfort og indretning af camps. Hver camp bliver skræddersyet og optimeret til kundernes ønsker og behov for moderne faciliter.

 

Vi har indrettet camps, der kun har været i brug i få uger, mens andre camps har været base for op til 20 mennesker i flere måneder. Derfor har vi også en solid erfaring med, hvordan en velfungerende camp skal indrettes, så den kan være den bedst mulige ramme for et mineprojekt eller en research ekspedition.

 

I vores camp-koncepter kan vi tilbyde at varetage forskellige opgavefunktioner. Det kan være en camp manager, en logistikansvarlig, en sundheds- eller sikkerhedsansvarlig eller assistenter for udvalgte medarbejdere. Det kan også være levering af aftalt forplejning og mad varetaget af en erfaren kok.

Arctic Capacity håndterer altid en forsvarlig nedlukning af de camps, vi har etableret for vores kunder.

Vi har omfattende erfaring med at gennemføre ekspeditioner for internationale forskningsinstitutioner. Disse ekspeditioner foregår ofte i de mest øde og utilgængelige egne af Arktis.

AC

Vi har arbejdet for de fleste internationale institutioner indenfor forskning, teknologi og naturvidenskab, der alle er tilstede på Arktis.

Skriv til os for at høre nærmere om vores arbejde.